...

Powrót do „normalnego” grafiku treningów

2018, lut 12

Ferie, ferie i po feriach!

Od dzisiaj wracamy do naszego „normalnego” harmonogramu treningów Aikido, Jodo, Iaido i Akrobatyki!

Do zobaczenia na dojo!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.