...

Odwołany trening AKRO (środa, 21.02.2018)

2018, lut 21

Niestety z powodu choroby trenera musimy odwołać dzisiejszy (środa, 21.02.2018) trening AKRObatyki.

Termin odrobienia zajęć podany zostanie przez trenera na zajęciach!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.