...

Odwołane wtorkowe treningi Aikido (08.05.2018)

2018, maj 8

Przykro mi bardzo, ale musimy odwołać treningi wszystkie Aikido na Bytkowie we wtorek 08.05.2018r.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.