...

Odwołane ne treningi AKRO (środa- 30.05.2018, sobota- 02.06.2018 )

2018, maj 30

Niestety z przyczyn losowych musimy odwołać dzisiejszy  i sobotni (środa- 30.05.2018, sobota- 02.06.2018 ) trening AKRObatyki.

Piątkowy trening stoi pod znakiem zapytania więc obserwujcie naszą stronę i facebooka.

Termin odrobienia zajęć podany zostanie przez trenera na zajęciach!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.