...

Czerwcowe egzaminy Aikido

2018, cze 12

Jak co roku, w ostatnią sobotę roku szkolnego, w bytkowskim dojo odbędą się egzaminy na stopnie kyu Aikido Yoshinkan.

Harmonogram egzaminów wygląda następująco:

  • godz. 12.30 – egzaminy na 9 kyu dla dzieci (pierwszy egzamin)
  • godz. 13.00 – egzaminy od 8-5 kyu dla dzieci
  • godz. 14.15 – egzaminy dla dorosłych

Trzymamy kciuki!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.