...

Przedłużone treningi AKRO (22.06.2018)

2018, cze 22

Przypominamy, że w związku z odwołanymi ostatnio treningami Akrobatyki, w piątek, 22.06.2018 przedłużamy Wasze treningi!

  • Grupa młodsza: 16.00-17.30
  • Grupa starsza: 17.30-19.30

Zapraszamy i bawcie się dobrze!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.