...

Relacja fotograficzna „25 Mistrzostwa Europy IAIDO 26-28.10.2018”

2018, lis 3

Dzięki Macgregor Photography mamy możliwość pokazania wam namiastki atmosfery panującej na 25 Mistrzostwach Europy IAIDO. Zapraszamy do galerii- klik

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.