...

Wizyta Joe Thambu Shihan (29.11.2018)

2018, gru 3

W dniu 29.11.2018 w naszym bytkowskim Dojo treningi poprowadził Joe Thambu Shihan. Krótką fotorelację z treningu dziecięcego możecie zobaczyć tutaj

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.