...

Uwaga! Obóz

2019, kwi 3

Miejsca na nasz klubowy obóz rozchodzą się jak ciepłe bułeczki! 😉

Niestety Aikidocy zapełnili już zarezerwowaną dla nich listę a kilka ostatnich miejsc zostało dla naszych Akrobatów… Lista rezerwowa dla Aikidoków już została otwarta 😉

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.