...

Aikido – łączone treningi

2019, maj 23

W dniach 28.05 (wtorek) i 30.05 (czwartek) musimy połączyć treningi Aikido grup dziecięcych. I tak:

  • w godz. 17.10-18.10 (trening gr. 4 i gr. 3)
    (to grupy normalnie zaczynające o 15.30 i 16.20)
  • w godz. 18.15-19.15 (trening gr. 2 i gr. 1)
    (to grupy normalnie zaczynające o 17.10 i 18.15)
  • trening gr. dorosłych bez zmian!

Za zamieszanie przepraszamy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.