...

Cieplutko!

2019, cze 6

Trudno nie zauważyć, że zrobiło się cieplutko. W końcu wiosna jesienna zmieniła się na letnią. Dużo pijcie w ciągu dnia i oczywiście pamiętajcie o zabraniu wody na nasze treningi! Bez względu na to czy ćwiczycie Aikido, Iaido, Jodo czy Akrobatykę.

Bądźcie nawodnieni! 😉

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.