W imieniu Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan informuję, że w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 21.00 w lokalu przy ul. Niepodległości 20 w Siemianowicach Śląskich (dojo), odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków naszego klubu. Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności klubu za rok 2018.

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2018 rok. (sprawozdanie finansowe).

5. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2018 rok. (sprawozdanie merytoryczne).

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu Sportowego Bumeikan za 2018 rok.

b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa od 25 maja 2018 roku.

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Bumeikan, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas, oraz naszych partnerów.