...

Wakacyjny grafik treningów 2019

2019, lip 8

Jesteśmy już po klubowym obozie! Wracamy więc do (w miarę możliwości) regularnych treningów Aikido, Iaido, Jodo, Akrobatyki a nawet Jogi w naszym dojo na Bytkowie.

Oto nasz wakacyjny grafik treningów:

Gdyby wystąpiły okoliczności zmuszające nas do wprowadzenia zmian w ww. harmonogramie postaramy się je nanieść jak najmniej boleśnie 😉

Do zobaczenia na macie!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.