...

O’Soji czyli wielkie sprzątanie 2019

2019, sie 30

Nadszedł już czas, aby pomyśleć nad przygotowaniem dojo do nowego sezonu.
Dlatego jeśli ktoś ma ochotę i do tego jeszcze znajdzie wolną chwilę to w piątek (30.08.2019) od godz. 16.00 i w sobotę (31.08.2019) od godz. 10.00 walczymy na sali z tymi drobnymi i tymi trochę większymi pracami remontowo-porządkowymi.
Jak zawsze w takich przypadkach każda para rąk jest mile widziana.
Wstęp wolny! Kawa gratis! Zapraszamy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.