...

Grafik treningów AKRO na sezon 2019/2020

2019, wrz 8

To chyba był do zrobienia najtrudniejszy grafik treningów w historii naszego klubu…

Dajemy sobie czas do października z wymyśleniem sposobu na otwarcie grup dla początkujących. Osoby chcące się do nas przyłączyć przepraszamy i prosimy o cierpliwość.
Niestety z przyczyn od nas niezależnych nie udało nam się we wrześniu wystartować z nowymi grupami…
NIE PODDAJEMY SIĘ! I liczymy, że uda nam się to zmienić!

O tym, w której grupie znajdują się poszczególne osoby poinformowani zostaniecie mailowo.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.