INFORMACJA / PRZYPOMNIENIE

2019, wrz 13

Informacja dla rodziców o składkach W Klubie Sportowym Bumeikan:

– wysokość składki miesięcznej: 75zł,

– jednorazowa składka wpisowa: 75zł,

– składka podtrzymująca członkostwo to 25zł (opłacana gdy osoba w danym miesiącu nie bierze udziału w treningach np. z powodu kontuzji lub w czasie wakacji).

Jeśli ktoś nie opłaca składek członkowskich może zostać skreślony z listy członków klubu i nie będzie mógł brać udziału

– składka opłacona powinna być do 3-go dnia każdego miesiąca z góry na rachunek:

Klub Sportowy Bumeikan
ul. Bolesława Prusa 38c/24, 40-619 Katowice
BGŻ S.A. Nr konta: 93 2030 0045 1110 0000 0341 7390

– w tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

  • składka członkowska sekcja np.: AKRO lub AIKIDO lub IAIDO/JODO”(a NIE opłata za treningi);
  • imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka;
  • okres jakiego dotyczy składka – miesiąc lub miesiące (nie dotyczy członków, którzy mają uruchomione w banku stałe zlecenie opłacania składek).

Więcej informacji oraz „Regulamin opłacania składek członkowskich” znajduje się na naszej stronie internetowej www.bumeikan.pl.