...

Odwołane treningi Aiki w poniedziałek (21.10.2019)

2019, paź 20

Niestety z powodu uroczystości szkolnych zaplanowanych na sali gimnastycznej na poniedziałek (21.10.2019) nasze wszystkie treningi Aikido w tym dniu zostały odwołane.
Jeśli ktoś ma taką możliwość to zapraszamy na wtorkowe treningi do naszego dojo w Bytkowie, ul. Niepodległości 20, Siemianowice Śląskie.

Za zamieszanie przepraszamy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.