...

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa

2020, mar 11

W związku z podjętymi w kraju krokami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że:

Do soboty, 14.03.2020. w naszym klubie treningi prowadzone są zgodnie z harmonogramem. W tym czasie prosimy o:

  • rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny (mycie rąk przy użyciu mydła i wody);
  • prosimy o niewysyłanie na treningi dzieci wykazujących objawy przeziębienia lub innych infekcji;
  • decyzję o wysłaniu dzieci na treningi pozostawiamy rodzicom przy czym prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku;
  • nie posiadamy jeszcze informacji dot. możliwości przeprowadzenia piątkowego (13.03.2020) treningu w Katowicach (w szkole). Poinformujemy o tym w osobnej wiadomości.

Od poniedziałku, 16.03.2020 do (wstępnie) 22.03.2020 wszystkie treningi w klubie są odwołane zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie ministerstwa edukacji narodowej oraz respektując inne zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W zależności od rozwoju sytuacji termin zawieszenia treningów może ulec przedłużeniu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.