...

Zapisy do wszystkich sekcji 2020/2021

2020, sie 24

Z przyjemnością informujemy, że ruszyły zapisy do wszystkich naszych sekcji tj. Aikido, Iaido, Jodo i Akrobatyka.

Więcej informacji pod nr tel. 605033244. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na info@bumeikan.pl lub telefonicznie na podany wcześniej numer.

Zapraszamy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.