...

Przygotowanie nowego sezonu

2020, sie 31

Z powodów organizacyjnych odwołane zostają treningi w:

  • poniedziałek, 31.08.2020 treningi akrobatyki
  • we wtorek, 1.09.2020 treningi aikido

W środę, 02.09.2020 o godz. 16.45 zaczynamy treningi Aikido Rodzinnego.

W tym dniu też, o godz. 18.00 spotykamy się z wszystkimi grupami „S” oraz M1 na treningu sprawdzającym. W piątek o godz. 17.00 podobny trening odbędzie się dla grup M2, M3, M4 i M5. Wiele osób miało kilkumiesięczną przerwę w treningach i od nowa musimy poukładać grupy pod względem umiejętności i wieku.

W czwartek, 3.09.2020 zaczynamy treningi aikido (godziny podane zostaną wkrótce).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.