...

Treningi na Bytkowie zgodnie z harmonogramem!

2020, paź 26

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Sportu powołującej się na z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października (Rozporządzenie z dnia 23 października nie wprowadza zmian w zakresie nas dotyczącym) zakaz prowadzenia działalności NIE DOTYCZY basenów, siłowni, klubów i centrów fitness, które:

  • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
  • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
  • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej.

Zgodnie z rozporządzaniem, zorganizowane zajęcia oraz zajęcia prowadzone w ramach zajęć szkolnych i akademickich na basenach, siłowniach i w klubach fitness – mogą się odbywać.

W związku z powyższym w dalszym ciągu możemy organizować zajęcia sportowe w „naszym” obiekcie na Bytkowie. Niestety w przypadku Katowic jesteśmy uzależnieni od decyzji dyrekcji szkoły w sprawie wynajmu przez nas sali.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.