...

Świąteczne treningi 11.11

2020, lis 10

Bazując na informacjach przekazanych nam w sprawie frekwencji na „świątecznych” (11.11) treningach Akro grafik w środę wygląda tak:
  • 16.30-17.30 gr. A4 i A3 (łączony)
  • 17.45-19.00 gr. A1

Aikido rodzinne na Bytkowie niestety odwołane.

Iaido i Jodo w Katowicach również się nie odbędzie z powodu zamkniętej w tym dniu szkoły.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.