...

Obostrzenia obowiązujące w sporcie do 31.01.2021

2021, sty 17

W dniu 14 stycznia 2021 zostało przedłużone (do 31 styczna br.) rozporządzenie obowiązujące od 28 grudnia 2020 r. , które nadal nie zezwala na prowadzenia przez nas działalności we wszystkich grupach w sekcjach Akrobatyki i Aikido.

Zawodniczy ćwiczący w naszym klubie Iaido i Jodo, będący członkami kadry narodowej, mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w treningach na obowiązujących dotychczas zasadach.

Mamy nadzieję, że szybko wrócimy na treningi na Bytkowie i w Katowicach…

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.