...

Nowe obostrzenia od 20 marca 2021

2021, mar 19

W środę, 17 marca rząd ogłosił wporwadzenie od soboty, 20.03.2021 rozszerzonych zasad bezpieczeństwa na cały kraj.

Nie wygląda to optymistycznie, ale z niecierpliwością czekamy na opublikowanie rozporządzenia, w którym opisane będą szczegóły nowych zasad. Czekamy…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.