...

Aikido Katowice – zmiana godziny treningu

2021, maj 10

W tym tygodniu (10 i 14 maja) treningi Aikido dla młodzieży i dorosłych w Katowicach zaczynamy o 18.30-19.45. Niestety cięgle tylko dla członków PZPL.

Niestety zmiany spowodowane są problemami z personelem w szkole i nie mamy na nie wpływu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.