...

Przeniesiony środowy (14.07.2021) trening AKRO

2021, lip 12

Uwaga! Środowy (14.07.2021) trening AKRO z trenerem Piterem jest przeniesiony na najbliższy piątek (16.07.2021). Godzina bez zmian czyli 18.00.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.