Walne Zebranie Wyborcze

2021, gru 14

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2021 r. w lokalu przy ul. Niepodległości 20 w Siemianowicach Śląskich odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze członków Klubu Sportowego Bumeikan. Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się o godzinie 21.00. W przypadku niewystarczającej ilości członków na zebraniu (braku kworum) zebranie w drugim terminie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 21.30.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Ustalenie trybu głosowania.
5. Zgłoszenie kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu.
6. Głosowanie i wybór Prezesa Zarządu.
7. Zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu.
8. Głosowanie i wybór Członków Zarządu.
9. Odwołanie składu Komisji Rewizyjnej.
10. Powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zamknięcie zebrania.

Zapraszamy,

Zarząd Klubu Sportowego Bumeikan