...

Foto relacja treningu dziecięcego z Joe Thambu Shihan

2022, maj 16

Długo jeszcze będziemy wspominać wizytę Joe Thambu Shihan w naszym dojo. 🙏💪😇  Żeby było łatwiej 😉wrzucamy kilka fotek z wtorkowego treningu dla dzieci w #Bumeikan

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.