...

2022, lip 21

Póki nie będzie jakiejś diametralnej zmiany we frekwencji treningi w czasie wakacji wyglądają następująco:

AKRO

poniedziałki i środy godz. 18.00-19.15

AIKIDO

wtorki i czwartki: dzieci i aikido rodzinne godz. 17.00-18.00

dorośli i młodzież: godz. 18.00-19.30

IAIDO i JODO:  kontakt z instruktorem

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.