...

Przerwa świąteczna

2022, gru 27

Od Świąt Bożego Narodzenia do Nowego Roku mamy aiki- i akro- treningową przerwę.

Wyzdrowiejcie wszyscy w tym czasie!

Wracamy na matę 2 stycznia 2023(!!!)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.