...

WAŻNE INFO DLA GRUP AKRO (również nowi)

2023, wrz 4

WAŻNE INFO DLA GRUP AKRO (również nowi)

W poniedziałek, 04.09.2023 o godz. 17.00 odbędzie się trening AKRObatyki sprawdzający dla dzieci, które chcą dołączyć do naszego klubu a mają już doświadczenie akrobatyczno- gimnastyczne nabyte w innych miejscach.

Trening odbywać się będzie oczywiście w naszym siemianowickim Dojo przy ul. Niepodległości 20.

Nasi „starzy” klubowicze zaczynają od środy, 6. września (lub piątku, 08.09.2023, w zależności od grupy).
Do zobaczenia na treningu!

Poniżej przedstawiamy grafik dla grup AKRO na nadchodzący sezon 2023-2024

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.