...

Odwołane treningi AKRO i AIKI

2023, paź 31

Przypominamy o nadchodzącej przerwie w treningach Aikido i Akro:

1 listopada (środa)- wszystkie treningi AKRO i AIKIDO rodzinnego w Siemianowicach Śl. (Bytków) są ODWOŁANE!

3 listopada (piątek)- wszystkie treningi AIKIDO w KatowicachODWOŁANE!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.