Trwają zapisy do grup dziecięcych i młodzieżowych na treningi Aikido w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

W Katowicach na os. Paderewskiego zapraszamy dzieci do grup wiekowych 6-9 lat i 9-15 lat. W Bytkowie (Siemianowice Śl.) zapraszamy do naszego Dojo(!) dzieci już w wieku 3-4 lat (Aikido Rodzinne) lub do grup rówieśniczych 6-8 lat, 9-14 lat i starsze.

Aikido dla dzieci to przede wszystkim zajęcia budujące i rozwijające ogólną sprawność fizyczną. To doskonałe i wszechstronne przygotowanie młodego organizmu do uprawiania sportu w przyszłości. Aikido to kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych, nauka zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do celu. Ćwiczenia i świetna zabawa z rówieśnikami to pozytywne ukierunkowanie niewyczerpanych pokładów dziecięcej energii. Panująca na macie dyscyplina uczy koncentracji, cierpliwości oraz przestrzegania obowiązujących zasad. Kształtuje wśród dzieci poczucie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie. Większość (jeśli nie wszystkie) elementów praktykowanych podczas treningów Aikido z powodzeniem można przenieść do codziennego życia. Począwszy od tolerancji i szacunku, które okazywane są na każdym kroku i w każdym momencie treningu innym ćwiczącym a na umiejętności wykonania bezpiecznych padów i przewrotów kończąc. Dzieciom znajomość tych ostatnich przydaje się zawsze w najmniej oczekiwanym momencie 😉

 

Wykonywane podczas treningu techniki dostosowane są zawsze do wieku, zaawansowania i możliwości dzieci. Mimo, iż rodzice często pragną aby ich pociechy nauczyły się skutecznie obronić w piaskownicy treningi dla najmłodszych nie skupiają się na technikach samoobrony. Jest to bardziej nauka odpowiedniego zachowania i postawy w trudnej, stresującej sytuacji. Wiara we własne umiejętności nabywane podczas treningów, egzaminów i pokazów często pozwala uniknąć poważnych konfliktów i nie dopuścić do fizycznej konfrontacji. Taka pewność siebie procentuje potem w szkole, na studiach czy w pracy. Starsze dzieci uczą się podstawowych technik, na których następnie buduje się dynamiczne i skuteczne Aikido.

Aikido to sztuka walki pozbawiona agresji, która może zmienić na lepsze nie tylko małego człowieka ale cały świat wokół niego! Pozwólcie dziecku spróbować!

 

Regulamin zajęć

 
 1. W treningach Aikido Yoshinkan dla dzieci może wziąć udział każda osoba od 5 do 12 roku życia i pozwalają na to jej warunki psycho-motoryczne.
 2. Przed pierwszym treningiem danego sezonu treningowego każda osobą chcąca wziąć udział w zajęciach musi złożyć u instruktora podpisane i kompletnie wypełnione odpowiednie oświadczenie o stanie zdrowia.
 3. Osoba chcąca wziąć udział w pierwszym treningu zwolniona jest z obowiązku wnoszenia jakichkolwiek opłat, składania „karty zgłoszeniowej” do Klubu czy innych dokumentów. Wyjątek stanowi oświadczenie określone w pkt. 2.
 4. Każda osoba, która po treningu pokazowym chciałaby wziąć udział w kolejnych zobowiązana jest do złożenia karty zgłoszeniowej wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki członkowskiej oraz, jeśli dotyczy, opłaty za dodatkowe treningi.
 5. Każdy członek Klubu musi mieć opłacone bieżące składki członkowskie i, jeśli dotyczy, opłaty za dodatkowe treningi.
 6. Treningi odbywają się w grupach. Podziału na grupy dokonuje się pod względem wieku i stopnia zaawansowania członków Klubu. O dopuszczeniu do treningu w obrębie danej grupy decyduje instruktor.
 7. Na trening należy przyjść odpowiednio wcześniej aby stosownie się do niego przygotować, przygotować dojo i tatami oraz we własnym zakresie przeprowadzić rozgrzewkę.
 8. Rzeczy i ubrania ćwiczący pozostawiają w szatni. Na sale gimnastyczną można zabrać dokumenty i rzeczy wartościowe. Instruktorzy ani Zarząd Klubu odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 9. Wstęp na salę gimnastyczną dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.
 10. Na macie można ćwiczyć i przebywać jedynie boso.
 11. Chęć wejścia i zejścia z maty należy zawsze zgłosić instruktorowi.
 12. Osoby przebywające na sali gimnastycznej, na macie oraz w szatniach powinny zachowywać się dyskretnie. Zabrania się hałasowania, niepotrzebnej bieganiny, śmiecenia oraz dewastowania urządzeń i wyposażenia szatni oraz hali sportowej. Na dojo telefony komórkowe powinny zostać wyciszone.
 13. Za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego ich użytkowania odpowiadają  opiekunowie uczestników zajęć.
 14. Na macie nie wolno kłaść jakichkolwiek przedmiotów.
 15. Każdą ewentualną kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 16. Na terenie sali gimnastycznej i maty obowiązuje zakaz żucia gumy.
 17. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 18. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających poproszone zostaną o opuszczenie budynku szkoły.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia z sali gimnastycznej na teren „głównego” budynku szkoły.
 20. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu proszone będą o opuszczenie terenu szkoły.