Zasady przystępowania do egzaminów

Do egzaminu na stopień kyu może przystąpić każdy ćwiczący, który spełnia stawiane mu wymagania.

Rekomendację na egzamin daje instruktor prowadzący daną grupę (dotyczy zarówno grup dziecięcych jak i dla osób dorosłych).

Osoba przystępująca do egzaminu powinna:

– mieć przepracowane minimum treningów (pieczątki);

– mieć opanowany materiał zgodnie z wymaganiami na dany stopień;

– mieć opanowane słownictwo japońskie zgodnie z wymaganiami (sprawdzane na treningach przed egzaminem);

– złożyć kompletnie wypełnione zgłoszenie na egzamin w formie papierowej* lub elektronicznej (dostępne ze strefy klubowicza);

– wnieść odpowiednią opłatę (tabela z opłatami na papierowej wersji zgłoszenia lub na niżej podanym linku);

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOSTĘPNE PO ZAREJESTROWANIU I ZALOGOWANIU DO STREFY KLUBOWICZA

Wszystkie informacje wymagane na karcie zgłoszeniowej znajdziecie na legitymacjach. Polecamy „pstryknięcie” zdjęcia legitymacji a wypełnienie karty zgłoszeniowej lub formularza elektronicznego będzie banalnie proste.

Osoby, które noszą ze sobą legitymacje proszę o zabranie ze sobą legitymacji na egzamin celem dokonania odpowiedniego wpisu.

*dostępne w zakładce „do pobrania”