...

IAIDO (SZTUKA WALKI JAPOŃSKIM MIECZEM)

Iaido jest sztuką dobycia miecza i zadania cięcia. Kiedyś była ona sposobem zyskania przewagi nad przeciwnikami w walce, zanim jeszcze byli oni w stanie dobyć swoich mieczy. Dziś celem Iaido jest rozwój umysłu, ciała i ducha, a w szczególności zdolności do bycia opanowanym i spokojnym w wyjątkowo trudnych sytuacjach, gdy znajdujemy się pod presją.

japoński napis iaido

CO ROBIMY

Iaido to sztuka walki japońskim mieczem. Na treningu ćwiczymy umowne formy kata, w większości wykonywane samodzielnie, bez kontaktu z partnerem/przeciwnikiem, choć czasem zdarza się nam pracować nad formami w parach. Trening cięć, pracy ciałem oraz owych form to zdecydowana podstawa zajęć.

W naszym klubie ćwiczymy formy iaido oparte o dwie szkoły miecza. Jedna z nich to jedna z najstarszych japońskim szkół iaido o nazwie Muso Jikiden Eishin Ryu. Obejmuje ona trzy zestawy form które trenujemy w pojedynkę oraz dwa zestawy które trenujemy w parach. Bezpośrednim zwierzchnikiem dojo jest Sensei Henry Schubert, a naszym patronem w Japonii jest Sensei Oshita Masakazu, kancho w Kobe Genbukan Dojo. Druga szkoła, zwana Zen Nippon Kendo Renmei Iaido, obejmuje 12 podstawowych form, służących wprowadzeniu w świat pracy mieczem japońskim. Te skodyfikowane formy są podstawą egzaminów oraz zawodów iaido na całym świecie. 

Jesteśmy małą grupą, co daje nam możliwość indywidualnego dostosowania zajęć do trenujących.

Głównym instruktorem jest Łukasz Machura 6 dan, wielokrotny Mistrz Europy Iaido i posiadacz jednego z trzech najwyższych stopni ZNKR iaido w Polsce.

CO JESZCZE

Iaido jest sportem kwalifikowanym, co oznacza, że można (i powinno się!) brać udział w zawodach. W Polsce rokrocznie organizowane są zawody rangi Mistrzostw Polski, które są otwarte dla wszystkich zawodników iaido zrzeszonych w Polskim Związku Kendo (PZK). Ponadto co roku wybierana jest Reprezentacja Narodowa Iaido, która startuje w Mistrzostwach Europy Iaido.

W JAKIE DNI ODBYWAJĄ SIĘ TRENINGI

W czasie roku szkolnego 2023/2024 treningi Iaido i Jodo w Klubie Sportowym Bumeikan prowadzone są w 2 miejscach zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • poniedziałek
  Bytków (Siemianowice Śl.), ul. Niepodległości 20 (nasze dojo)
  19:45 – 22:00 iaido
 • środa
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Graniczna 46, os. Paderewskiego, Katowice
  17:00 – 20:00 Jodo
 • Treningi  dodatkowe odbywają się po ogłoszeniu przez instruktorów.

WIĘCEJ O IAIDO

„Termin Iai pochodzi od wyrażenia Tsune ni itte, kyu ni awasu. Oznacza ono, że gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, musimy być zawsze przygotowani na każdą ewentualność. Poprzez miecz staramy się rozwinąć ducha i stać się lepszymi ludźmi, promować pokój i dobro za ścianami Dojo oraz w naszym codziennym życiu. Istnieje wiele stylów Iai, wiele sposobów cięcia czy poruszania się, a ucząc się ich rozwijamy technikę. Trenujemy jednak nie tylko po to, by opanować kolejne techniki, ale również po to, by kształtować serce oraz ducha i w tym aspekcie wszystkie „style” mają ten sam cel. Musimy stawiać sobie coraz wyższe cele i krok po kroku pokonywać każdą przeszkodę dzielącą nas od ich realizacji, ale jednocześnie, choć droga ta może być trudna, powinniśmy się cieszyć i rozkoszować kolejnymi wyzwaniami.”

HARUNA MATSUO Hachidan Kyoshi

Sprzęt na trening Iaido

Broń treningowa

 • Bokken – drewniany miecz
 • Iaito – stopowy lub stalowy, tępy miecz treningowy
 • Shinken –  prawdziwy, ostry miecz

Ubiór treningowy

 • Hakama – szerokie, plisowane spodnie
 • Iaigi – bluza do ćwiczeń iaido
 • Obi – szeroki na 6 lub 8 cm pas
 • nakolanniki – niezwykle istotny element wyposażenia 😉

Oczywiście na początek wystarczy wygodny dres, nakolanniki i bokken. Dla osób które nie posiadają broni treningowej istnieje możliwość ćwiczenia klubową, której mamy jednak ograniczoną ilość.

Zasady Iaido

Iai Do No Shi Goku – Zasady Iaido

 • Shi Sei – Postawa
  Fu Ji Ju To Kai – Jak góra Fuji, widziana z ulicy Tokaido.
 • Nuki Tsuke – Wyciąganie miecza
  Do To Zotsu Gen Sho – Jak grzmiąca fala, która rozbija się o skałę.
 • Kiri Age – Cięcie wstępujące
  Tatsu Maki Yureru Hoshi Tatsu – Jak huragan, który gwiazdy na niebie do obrotu zmusza.
 • Kiri Shita – Cięcie zstępujące
  Shu Baku Todoroku Ji Jiku – Jak grzmiący wodospad, który z dużej wysokości spada do środka ziemi.
 • Shi Tsuki – Pchnięcie
  Shi Pu To Kyo Boku – Jak sztorm, który powala potężne drzewa.
 • Zan Shin; No To – dosłownie “osadzać, zostawiać ducha”, stan gotowości; wprowadzenie miecza do saya (pochwy)
  Hi Yama (Kasan) Tomeru Mei Do – Jak deszcz popiołu, który po wybuchu wulkanu cicho spada na ziemię.
Iaido Kata

Formy treningowe Iaido (Kata) składają się z następujących elementów:

 • Nukitsuke – wyciągnięcie miecza i następujące bezpośrednie cięcie
 • Kiritsuke – następujące cięcie, pchnięcie lub uderzenie
 • Chiburi – usunięcie krwi z klingi
 • Noto – schowanie miecza

Wszystkie ruchy powinny być wykonane możliwie płynnie, czysto i zdecydowanie. W technikach zawartych jest wiele scenariuszy reakcji na atak z przodu, boku czy z tyłu, z pozycji siedzącej lub stojącej, przeciwko jednemu lub więcej przeciwnikom. Wykonanie kata charakteryzuje wysoki stopień koncentracji i skupienia (Zanshin).

Pomimo, że w Iaido nie ma prawdziwego przeciwnika, należy wyobrazić sobie zarówno jego jak i zagrożenie od niego pochodzące. Bez tej wizualizacji i uczucia prawdziwej walki, Iaido sprowadza się do nic nie znaczącej serii ruchów.

Seitei Kata

 1. Mae
 2. 後ろ Ushiro
 3. 受け流し Uke-nagashi
 4. 柄当て Tsuka-ate
 5. 袈裟切り Kesa-giri
 6. 諸手突き Morote-tsuki
 7. 三方切り Sanpo-giri
 8. 顔面当て Ganmen-ate
 9. 添え手突き Soete-tsuki
 10. 四方切り Shiho-giri
 11. 総切り So-giri
 12. 抜き打ち Nuki-uchi

 

Muso Jikiden Eishin Ryu

Seiza no Bu (Shoden)

Shoden (初伝) może być przetłumaczone jako 'techniki początkowe’. Ten zestaw pochodzi z Ōmori-ryū i właśnie tak bardzo często sie go określa. Seiza no Bu wykonywane jest z seiza, czyli pozycji z kolan.

Seiza no Bu (正座之部) zawiera następujące techniki:

 1. Mae
 2. Migi
 3. Hidari
 4. Ushiro
 5. 八重垣 Yaegaki
 6. 受流 Ukenagashi
 7. 介錯 Kaishaku
 8. 附込 Tsukekomi
 9. 月影 Tsukikage
 10. 追風 Oikaze
 11. 抜打 Nukiuchi

Tachihiza no Bu (Chūden)

Nazwę Chūden (中伝) można przetłumaczyć jako 'poziom średni’. Zestaw ten opracowany został przez Hasegawa Eishin i do dziś nazywa się go „Eishin-ryū.” Wykonywany jest z tatehiza, za wyjątkiem makko.

Tachihiza no Bu (立膝之部) zawiera:

 1. 横雲 Yokogumo
 2. 虎一足 Tora no issoku
 3. 稲妻 Inazuma
 4. 浮雲 Ukigumo
 5. Oroshi
 6. 岩波 Iwanami
 7. 鱗返 Urokogaeshi
 8. 波返 Namigaeshi
 9. 瀧落 Takiotoshi
 10. 真向 Makkō

Okuiai Iwaza no Bu (Okuden)

Okuden (奥伝) tłumaczymy jako 'wewnętrzny, ukryty przekaz’.Iaiwaza wykonywana jest z tatehiza.

Okuiai Iwaza no Bu (奥居合居業之部) zawiera:

 1. Kasumi
 2. 脛囲 Sunegakoi
 3. 戸詰 Tozume
 4. 戸脇 Towaki
 5. 四方切 Shihōgiri
 6. 棚下 Tanashita
 7. 両詰 Ryōzume
 8. 虎走 Torabashiri

Okuiai Tachiwaza no Bu (Okuden)

Okuiai Tachiwaza wykonywane jest z pozycji stojącej za wyjątkiem ittomagoi, które wykonywane jest z seiza.

Okuiai Tachiwaza no Bu (奥居合立業之部) zawiera:

 1. 行連 Yukizure
 2. 連達 Tsuredachi
 3. 惣捲 Sō Makuri
 4. 惣留 Sō Dome
 5. 信夫 Shinobu
 6. 行違 Yukichigai
 7. 袖摺返 Sode Surigaeshi
 8. 門入 Mon’iri
 9. 壁添 Kabezoe
 10. 受流 Ukenagashi
 11. 暇乞其の一 Itomagoi Sono Ichi
 12. 暇乞其の二 Itomagoi Sono Ni
 13. 暇乞其の三 Itomagoi Sono San

Tachi Uchi no Kurai (techniki wykonywane w parch)

 1. 出合 Deai
 2. 附込 Tsukekomi
 3. 請流 Ukenagashi
 4. 請込 Ukekomi
 5. 月影 Tsukikage
 6. 水月刀 Suigetsutō
 7. 絶妙剣 Zetsumyōken
 8. 独妙剣 Dokumyōken
 9. 心明剣 Shinmyōken
 10. 打込 Uchikomi
Regulamin zajęć
 1. W treningach Iaido może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i pozwalają na to jej warunki psycho-motoryczne. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w zajęciach tylko za wyraźną zgodą instruktora prowadzącego trening.
 2. Przed pierwszym treningiem danego sezonu treningowego każda osobą chcąca wziąć udział w zajęciach musi złożyć u instruktora podpisane i kompletnie wypełnione odpowiednie oświadczenie o stanie zdrowia.
 3. Osoba chcąca wziąć udział w pierwszym treningu zwolniona jest z obowiązku wnoszenia jakichkolwiek opłat, składania „karty zgłoszeniowej” do Klubu czy innych dokumentów. Wyjątek stanowi oświadczenie określone w pkt. 2.
 4. Każda osoba, która po treningu pokazowym chciałaby wziąć udział w kolejnych zobowiązana jest do złożenia karty zgłoszeniowej wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki członkowskiej oraz, jeśli dotyczy, opłaty za dodatkowe treningi.
 5. Każdy członek Klubu musi mieć opłacone bieżące składki członkowskie i, jeśli dotyczy, opłaty za dodatkowe treningi.
 6. Na trening należy przyjść odpowiednio wcześniej aby stosownie się do niego przygotować, przygotować dojo oraz we własnym zakresie przeprowadzić rozgrzewkę.
 7. Rzeczy i ubrania ćwiczący pozostawiają w szatni. Na sale gimnastyczną można zabrać dokumenty i rzeczy wartościowe. Instruktorzy ani Zarząd Klubu odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 8. Wstęp na salę gimnastyczną dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.
 9. Ćwiczymy boso lub w skarpetach (tabi).
 10. Na trening przychodzimy w czystym ubraniu treningowym.
 11. Chęć wejścia i wyjścia z sali gimnastycznej należy zawsze zgłosić instruktorowi.
 12. Osoby przebywające na sali gimnastycznej oraz w szatniach powinny zachowywać się dyskretnie. Zabrania się hałasowania, niepotrzebnej bieganiny, śmiecenia oraz dewastowania urządzeń i wyposażenia szatni oraz hali sportowej. Na dojo telefony komórkowe powinny zostać wyciszone.
 13. Za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego ich użytkowania odpowiadają uczestnicy zajęć (lub ich opiekunowie).
 14. Każdą ewentualną kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 15. Na terenie sali gimnastycznej obowiązuje zakaz żucia gumy.
 16. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 17. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających poproszone zostaną o opuszczenie budynku szkoły.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia z sali gimnastycznej na teren „głównego” budynku szkoły.
 19. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu proszone będą o opuszczenie terenu szkoły.
 20. Osoby trenujące ostrą bronią (shinken) powinny uzyskać zgodę instruktora prowadzącego oraz wykazywać się na treningu wyjątkową ostrożnością.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.