Zasady bezpieczeństwa mające na celu zmniejszenie zagrożenia związanego z COVID-19 obowiązujące

w Klubie Sportowym Bumeikan

Aktualizacja z dnia: 21.12.2020

W dniu 21 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe obostrzenia związane z zapobieganiem pandemii. Niestety dla nas są one bardzo niekorzystne. W konsekwencji tych nowych regulacji zawartych głównie w § 10. ust. 15 pkt 1:

 • do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanowiono zakaz prowadzenia przez nas działalności we wszystkich grupach w sekcjach Akrobatyki i Aikido.
 • zawodnicy ćwiczący w naszym klubie Iaido i Jodo, będący członkami kadry narodowej, mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w treningach na obowiązujących dotychczas zasadach.

Poniższe zasady dotyczą miejsc, w których prowadzone są treningi (zasady obowiązujące przed 21.12.2020):

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Graniczna 46, Katowice
 • Dojo Bytków, ul. Niepodległości 20, Siemianowice ŚląskiE

Osoby, które biorą udział w treningach, wyrażają tym samym akceptację poniższych zasad i zobowiązują się do ich przestrzegania. 

KTO MOŻE WCHODZIĆ DO OBIEKTÓW (DOJO) ?

Do obiektu wchodzą jedynie osoby ćwiczące i trenerzy/instruktorzy (rodzice nie będą wpuszczani do teren obiektu). Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci proszone są o nie gromadzenie się na schodach i chodnikach w bezpośrednim sąsiedztwie klubu, tak aby umożliwić swobodne przejście z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W TRENINGACH ?

W treningach mogą brać udział tylko osoby zdrowe. Osoby chore lub wykazujące objawy chorobowe będą proszone o opuszczenie obiektu. Osoby prowadzące zajęcia mogą wybiórczo sprawdzać temperaturę uczestnikom treningów i mają prawo do niedopuszczenia do treningu osób z podwyższoną temperaturą ciała.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z SZATNI ? (ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZATNI)

Istnieje możliwość korzystania z szatni jednak zalecamy korzystanie z niej w jak najmniejszym stopniu. Osoby ćwiczące mogą przychodzić przebrane (aikidocy, iaidocy, jodocy w dogi/keikogi, akrobaci w strój sportowy) zostawiając obuwie na szafkach i ewentualnie w szatni jedynie okrycie wierzchnie.

W szatni, uczestnicy treningów, maseczki przechowują w woreczkach i kieszeni, plecaku, worku (lub w inny sposób zabezpieczone). Nie wieszamy maseczek na wieszakach, nie kładziemy na ławkach lub innych miejscach wykorzystywanych przez innych uczestników zajęć.

RZECZY PRZYNIESIONE NA TRENING

Rzeczy przyniesione na treningi muszą po zajęciach zostać zabrane ze sobą. Rzeczy pozostawione/zapomniane musimy wyrzucać (szczególnie maseczki lub inne materiały służące do zasłaniania ust i nosa oraz butelki czy bidony).

DEZYNFEKCJA
 • Klub Sportowy Bumeikan zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 • Dezynfekujemy urządzenia i sprzęt sportowy po każdej grupie korzystających, dlatego ograniczamy do minimum dotykanie przedmiotów i sprzętu, który nie jest wykorzystywany podczas treningu. Dezynfekujemy poręcze, klamki i inne miejsca mające kontakt z osobami przebywającymi na obiekcie.
 • Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt
PRZERWY MIĘDZY TRENINGAMI / KIEDY PRZYJŚĆ NA TRENING ?
 • Klub musi zapewnić piętnastominutowe odstępy między treningami aby zminimalizować możliwość bezpośredniego kontaktu między wchodzącymi i wychodzącymi grupami celem dezynfekcji dlatego prosimy o sprawne opuszczanie obiektu po treningu. Jeśli osoba prowadząca zajęcia uzna za konieczne, może skrócić zajęcia dla całej grupy lub poszczególnych osób jeżeli te potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do opuszczenia obiektu.
 • Na trening przychodzimy ok. 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć aby uniknąć kontaktu z poprzednią grupą.
DYSTANS SPOŁECZNY

Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego, aczkolwiek uczestnicy treningów (szczególnie Aikido i Akrobatyka) muszą być świadomi tego, że zalecany dystans może być trudny lub niemożliwy do zachowania. Jeżeli na treningu musi dojść do bezpośredniego kontaktu między ćwiczącymi staramy się dobierać w stałe pary lub małe grupy ćwiczące razem przez całe zajęcia

ZAKRYWANIE UST I NOSA

Na uczestników treningów nie będzie nałożony obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem

POZOSTAŁE
 • Po kichaniu, kaszlu lub czyszczeniu nosa należy zdezynfekować ręce.
 • Na obiektach, w których ćwiczymy, obowiązuje obuwie zmienne. Boso poruszamy się tylko i wyłącznie na macie.
 • Decyzję odnośnie uczestnictwa w treningach osób nieletnich podejmują rodzice/opiekunowie prawni. Oni też biorą, związaną z tym faktem odpowiedzialność za dziecko.

Osoby, które nie stosują się do powyższych zapisów zostaną poproszone o opuszczenie obiektów, w których Klub Sportowy Bumeikan prowadzi treningi

ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO BUMEIKAN ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY (AKTUALIZACJI) ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W ZALEŻNOŚCI OD PANUJĄCEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ