Słowniczek podstawowych pojęć japońskich używanych podczas treningów Aikido Yoshinkan czyli to co każdy ćwiczący z japońskiego znać powinien 😉

Podstawowe Ataki:

Katate mochi – chwyt za jedną rękę
Ryote mochi – chwyt za obydwie ręce
Kata mochi – chwyt za bark
Hiji mochi – chwyt za łokieć
Shomen uchi – proste cięcie w głowę (z przodu)
Yokomen uchi – cięcie w bok głowy
Shomen tsuki – uderzenie proste w brzuch
Ushiro waza ryote mochi – chwyt z tyłu za obydwie ręce
Ushiro waza ryokata mochi – chwyt z tyłu za obydwa ramiona
Ushiro waza ryohiji mochi – chwyt z tyłu za obydwa łokcie
Ushiro waza eri mochi – chwyt z tyłu za kołnierz
Ushiro waza katate eri mochi – chwyt z tyłu za rękę oraz kołnierz

Podstawowe techniki:

Tachi waza – techniki wykonywane w pozycji stojącej
Suwari waza – techniki wykonywane na kolanach (seiza)
Hanmi hantachi waza – techniki, podczas których shite jest w spozycji seiza a uke w pozycji stojącej (tachi)
Shiho nage – rzut “w czterech kierunkach”
Ikkajo osae – pierwsza kontrola
Nikajo osae – druga kontrola
Sankajo osae – trzecia kontrola
Yonkajo osae – czwarta kontrola
Sokumen irimi nage – rzut przez wejście – bokiem
Shomen irimi nage – rzut przez wejście – przodem
Hijishime – blok łokcia
Hijiate kokyu nage – rzut przez uderzenie w łokieć
Kote gaeshi – rzut przez skręcenie nadgarstka na zewnątrz
Tenchi nage – rzut “niebo-ziemia”
Kokyu nage – “rzut oddechem” (poprzez wejście w odpowiednim czasie – timing)
Kokyu-ho – “metoda oddechowa”

Części ciała:

Men – głowa
Shomen – przód
Yokomen – bok
Kata – bark
Mune – klatka piersiowa
Hiji – łokieć
Te – ręka
Kote – nadgarstek
Koshi – biodro
Hiza – kolano
Ashi – stopa
Kubi – szyja
Yubi – palce
Eri – kołnierz
Obi – pas

Inne przydatne na macie terminy:

Shite – osoba wykonująca technikę
Uke – osoba, na której technika jest wykonywana
Seiza – oficjalna pozycja siedząca
Seiza-ho – sposób przechodzenia do pozycji seiza
Shikko-ho – poruszanie się na kolanach
Rei – ukłon
Rei-ho – sposób (metoda) w jaki się kłaniamy
Tachi – pozycja stojąca
Tanto – drewniany nóż
Bokken – drewniana, treningowa imitacja miecza
Jo – drewniany kij
Yame – stop
Hajime – start, zaczynamy!
Kiritsu – powstać!
Waza – technika
Kihon waza – podstawowe techniki
Jiyu waza – dowolne techniki
Oyo waza – zaawansowane techniki
Goshin waza – techniki samoobrony
Ogi waza – “ukryte” techniki
Nage – rzut
Osae – kontrola
Shime – zablokowanie (w sensie dźwigni)
Uchi – cięcie
Mochi – chwyt
Tsuki – uderzenie, pchnięcie
Ho – metoda, sposób
Sensei – nauczyciel
O’Sensei – Wielki Mistrz (Wielki Nauczyciel)
Sempai – starszy uczeń
Kohai – młodszy uczeń

Kancho – osoba stojąca na czele szkoły (np. Yoshinkan)

Kaicho – osoba stojąca na czele szkoły, prezydent (np. Yoshinkai)

Dosa – ruch
Taiso – ćwiczenie
Kamae – pozycja
Mae – przód
Yoko – bok
Ushiro -tył, z tyłu
Koho – w tył
Zenpo – w przód
Kaiten – okrągły
Ukemi – pad, przewrót
Zenpo kaiten ukemi – przewrót do przodu
Koho kaiten ukemi – przewrót w tył
Atemi – uderzenie w czuły punkt
Metsubushi – dosłownie “uderzenie w oczy”
Kihon dosa – podstawowe ruchy
Maai – dystans między partnerami
Suri-ashi – przesuwanie stóp
Ai-hanmi – sytuacja, w której partnerzy stoją na przeciwko siebie w tych samych pozycjach
Gyaku-hanmi – sytuacja, w której partnerzy stoją na przeciwko siebie w odwrotnych pozycjach
Hidari-hanmi – lewa pozycja
Migi-hanmi – prawa pozycja
Hiriki – siła łokcia
Ryoku – siła

Liczebniki:

Ichi – jeden
Ni – dwa
San – trzy
Shi (Yon) – cztery
Go – pięć
Roku – sześć
Shichi (Nana) – siedem
Hachi – osiem
Ku (Kyu) – dziewięć
Ju – dziesięć
Ju ichi – jedenaście
Ju ni – dwanaście, itd.
Ni ju – dwadzieścia, itd.
San ju ichi – trzydzieści jeden, itd.
Hyaku – sto
Sen – tysiąc