...

Wspomnienia z wyprawy „Alwero Titicaca”

Pamiętacie o naszym Klubie Ludzi Ciekawych Świata? Klub przez chwilę uśpiony budzi się z przytupem!Tym razem Leszek Naziemiec podzieli się z nami wspomnieniami z wyprawy „Alwero Titicaca” już w sobotę, 1.02.2020 o godz. 18.00 w naszym bytkowskim dojo (ul....
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.