...

Listopad – święta i treningi

Listopad jak co roku jest mocno świąteczny… a może w tym roku jeszcze bardziej, bo mamy bonus 12 listopada. Poniżej informacje dotyczące naszych treningów: 1 listopada, czwartek (Wszystkich Świętych): Aikido (Bytków) – wszystkie treningi ODWOŁANE! 2...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.