...

Medalowa jesień Łukasza

O sukcesach Łukasza Machury (gdyby ktoś nie wiedział to instruktor Iaido i Jodo w naszym klubie 😉 na Mistrzostwach Europy Jodo w Budapeszcie już pisaliśmy, ale i tak przypomnę, że zdobył tam kolejny złoty medal (kategoria godan – 5 dan). Kolejny, po to już 3...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.