...

Grafik treningów w czasie majówki

Grafik treningów w czasie majówki Przed nami kolejna krótka przerwa w treningach, która w Katowicach i Siemianowicach przedstawia się w następująco: Poniedziałek (01.05.2023) i środę (03.05.2023) wszystkie treningi akrobatyki, iaido, jodo i aikido są odwołane. We...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.