...

Uwaga! Obóz

Miejsca na nasz klubowy obóz rozchodzą się jak ciepłe bułeczki! 😉 Niestety Aikidocy zapełnili już zarezerwowaną dla nich listę a kilka ostatnich miejsc zostało dla naszych Akrobatów… Lista rezerwowa dla Aikidoków już została otwarta...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.