...

Wyniki zawodów AKRO

Pamiętacie jeszcze nasze AKRO-zawody? Dziękujemy zawodnikom za udział w tej dla nas pionierskiej (w tej formule) imprezie. Wielkie dzięki naszym super-trenerom (Agnieszka Brzozowska i Piter Szombierski) za przygotowanie uczestników do tego wyzwania. Jesteśmy bogatsi o...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.