...

1,5% czyli OPP

Informujemy, że nasze stowarzyszenie Klub Sportowy Bumeikan, dnia 14 stycznia 2010 roku zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Oto niezbędne informacje dla wszystkich, którzy zechcieliby wspomóc działalność naszego Stowarzyszenia przekazując 1% podatku:

Klub Sportowy Bumeikan

KRS 0000346484

Tutaj (w wykazie OPP na stronie Narodowego Instytutu Wolności) można sprawdzić/potwierdzić przyznanie nam statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak przekazać 1,5% podatku dla OPP? Przekazywanie 1,5% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego – krok po kroku

1. Sprawdzić, czy możesz przekazać 1,5% podatku organizacjom

1,5% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

-podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); ·

-podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

-podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

2. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1,5% czyli Klub Sportowy Bumeikan 😉

3. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy:

nazwę: Klub Sportowy Bumeikan

i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1,5% należnego podatku czyli KRS0000346484 (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1,5% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznegobądź ponownie Klub Sportowy Bumeikan.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

4. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1,5% na rzecz naszego stowarzyszenia, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto Klubu Sportowego Bumeikan przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1,5% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1,5% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

Część podanych wyżej informacji zaczerpnięta została z portalu www.pozytek.ngo.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.