...

Zasady przystępowania do egzaminów

Do egzaminu na stopień kyu może przystąpić każdy ćwiczący, który spełnia stawiane mu wymagania.

Rekomendację na egzamin daje instruktor prowadzący daną grupę (dotyczy zarówno grup dziecięcych jak i dla osób dorosłych).

Osoba przystępująca do egzaminu powinna mieć:

– przepracowane minimum treningów od ostatniego egzaminu lub rozpoczęcia treningów (zgodnie z wymaganiami na dany stopień);

– opanowany materiał zgodnie z wymaganiami na dany stopień;

– opanowane słownictwo japońskie zgodnie z wymaganiami (sprawdzane na treningach przed egzaminem);

Ponadto:

– złożyć kompletnie wypełnione zgłoszenie na egzamin w formie elektronicznej (link wysyłany przed egzaminami);

– wnieść odpowiednią opłatę (tabela z opłatami w elektronicznym zgłoszeniu);

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.