...

AKRObaci wracają na matę

2018, lut 23

Od piątku, 23.02.2018, AKRObaci wracają na matę i do normalnego harmonogramu treningów.

Trener stęskniony więc weźcie duuużo picia 😉

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.