...

Treningi Aiki i Akro w czasie majówki 2018

2018, kwi 28

W czasie majówkowego tygodnia wszystkie treningi Aikido i Akrobatyki są odwołane.

Odpoczywajcie bezpiecznie. Ładujcie akumulatory.  Wracamy na matę 7 maja!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.