...

Powrót do „normalnego” grafiku treningów Aiki

2018, cze 12

Przypominamy, że od poniedziałku 11.06.2018 wracamy do „normalnego” grafiku treningów Aikido na Bytkowie, czyli takiego!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.