...

Egzaminy Yoshinkan Aikido dla dorosłych (16.06.2018)

2018, cze 17

W sobotę, oprócz egzaminów dziecięcych odbyły się również egzaminy dla dorosłych i młodzieży (wg wymagań egzaminacyjnych dla dorosłych). Podobnie jak u dzieciaków egzaminy stały na świetnym poziomie. Super zaangażowanie i litry potu przelane podczas przygotowań do tego dnia zaprocentowały. W tym dniu powód do radości mieli Kamil i Sandra, którzy zdali na 3 kyu (w tym Sandra przeskoczyła o jeden stopień!) oraz Grzegorz zdając na 8 kyu. Gratulacje!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.