...

Bumeikan Mistrzem Polski Iaido 2018

2018, cze 20

Z lekki poślizgiem, ale niezmiernie dumni informujemy, że Bumeikan ponownie został Drużynowym Mistrzem Polski w Iaido!

Na dokładkę na 12 Otwartych Mistrzostwach Polski Iaido w Krapkowicach walczyliśmy: Tomek złoto (kat. 3 Dan), Kamil brąz (kat. 4 Dan), Łukasz złoto (kat. 5 Dan).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.